Холлигийн түүх

 • 1970.9.28: Компани байгуулагдсан
  Тус компани нь "Yuhang хулсан эдлэл, борооны багажны үйлдвэр" байсан юм.
 • 1990-1999 он: Инноваци, хурдацтай хөгжил
  7 судалгааны лаборатори барьж, 200 гаруй мэргэжлийн боловсон хүчинтэй
  Анх аймгийн хэмжээний судалгаа, хөгжлийн төв болсон
  Урт хугацааны эрчим хүчний тоолуурын технологи нь Хятадын зах зээлийн 1/3 хувийг эзэлдэг тэргүүлэгч байсан
 • 2000-2008 он: Технологийн шилжилт
  Эрчим хүчний тоолуур үйлдвэрлэгчээс бүхэл бүтэн шийдэл төслийн нийлүүлэгч болж өөрчлөгдсөн
 • 2009-2015 он: ухаалаг, нэгдсэн хөгжил
  Нэгдсэн цахилгаан тоолуур, усны тоолуур, хийн тоолуур, дулааны тоолуур гэх мэт эрчим хүчний удирдлагын дэвшилтэт системийг боловсруулсан'
  Олон улсын ухаалаг тоолуур автоматаар шалгадаг системтэй болсон
 • 2015 он
  "Holley Metering Ltd."нэрийг нь "Holley Technology Ltd" болгон өөрчилсөн.
 • 2016-одоо: Эрчим хүч ба IoT, стратегийн шилжилт
  3 том өөрчлөлтийг эхлүүлэх (IPD, IT, Intelligent Manufacturation)
  Эрчим хүч, IoT салбарын экологийн стратегид бүхэлд нь шилжих.