Олон улсын гэрчилгээ

Олон улсын гэрчилгээ

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● Лабораторийн итгэмжлэл ISO17025
● Хэмжилтийн удирдлагын систем ISO10012
● KEMA гэрчилгээ
● UL гэрчилгээ
● STS гэрчилгээ, гишүүнчлэл
● MID B+D зөвшөөрөл
● DLMS / COSEM гэрчилгээ
● PRIME Alliance
● G3 Холбооны гишүүн
● Wi SUN холбоо
● CMMI төлөвшлийн түвшин 3
● RoHS гэрчилгээ

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)