Эрхэм зорилго, алсын хараа

Компанийн алсын хараа

Холлигийн зорилго бол дэлхийн тэргүүлэгчдийн нэг болох явдал юмухаалаг эрчим хүчний менежментшийдэл нийлүүлэгчид.

Холли нь бизнесийн үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд цаашид хөгжиж, үндсэн ур чадвараа бэхжүүлж, компанийн салбар дахь статусыг дээшлүүлж, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг эзэмшигчиддээ өгөх болно.

Холли нь одоо байгаа хэрэглэгчдэдээ сэтгэл ханамжтай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлж, дэлхийн стратегийн шинэ хэрэглэгч, түншүүдийг хөгжүүлэхэд анхаарч, нөөцийн хангалттай дэмжлэг үзүүлдэг.Анхааралтай үйлчилгээ, найдвартай бүтээгдэхүүнээр эрхэм үйлчлүүлэгчидтэй урт хугацааны хамтын ажиллагааны харилцаа тогтоохыг хүсэж байна.

Компанийн эрхэм зорилго

Бид төлдөганхааралшаардлага, бидний санаа зовоосон асуудалдүйлчлүүлэгчид.

IOT болон ухаалаг сүлжээний технологийн архитектурын дагуу Холли нь хэрэглэгчдэд эрчим хүчний хэмнэлтийн менежментэд идэвхтэй оролцох, шинэчлэгдсэн эрчим хүчний нөөцийн хэрэглэгчийг урамшуулах шийдэл, төхөөрөмжүүдээр хангадаг.Уламжлалт тоолуурын зах зээлд бид сегмент дэх найдвартай бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй нийлүүлдэг.

Холли группын гарын үсэг зурсан НҮБ-ын Дэлхийн гэрээ хэлэлцээрийг дэмжиж, хэрэгжүүлснээр бид түнш, ханган нийлүүлэгчидтэйгээ хамтран ажиллаж, дэлхийн хариуцлагатай бизнесийн түнш болж байна.