Ухаалаг шилжүүлэгч төхөөрөмж

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    Хадгалах ба удирдах бүрэлдэхүүн Ухаалаг хуваарилах төхөөрөмж

    Бүтээгдэхүүний хэрэглээ ZZGC-HY төрлийн ухаалаг хуваарилах төхөөрөмж нь тоолуурыг гар аргаар хадгалах, тоолуурыг гараар авах боломжтой хуваарилах төхөөрөмж юм.Энэ нь хяналтын кабинет ба хадгалах шүүгээнээс бүрдэнэ.Хяналтын нэгж нь гурван хүртэлх хадгалах шүүгээг удирдах боломжтой.Нэг хадгалах шүүгээнд 72 хүртэлх нэг фазын тоолуур эсвэл 40 гурван фазын тоолуур хадгалах боломжтой.Нэг удирдлагын кабинет нь дээд тал нь 216 нэг фазын тоолуур эсвэл 120 гурван фазын тоолуур хадгалах боломжтой гурван шүүгээтэй байж болно.Хадгалах байршил бүр...